La oficina de BRG Progrés està situada a la plaça a Maragall número 1 de Berga.


telf: 93 822 2073

fax: 93 821 1484

email: brg@brgprogres.cat