Tècnic redactor: Josep NovellasDebat ciutadà: En data 14 de setembre de 2007 es va portar a terme el taller de participació ciutadana sobre l'avantprojecte d'urbanització del carrer i plaça Torre de les Hores. Veure informe

Projecte: Properament s'aprovarà el projecte d'urbanització. Veure plànols: estat actual, proposta
Tornar