Data adjudicació : 28 Maig 2008

Data inici obres: 15 de setembre 2008Termini previst: 4 mesos

Pressupost: 316.200 €

Tècnic redactor: Gabi NogueraTècnics directors: Gabi Noguera, arquitecte i Jordi Culell Millat, arquit

Empresa adjudicatària: Construccions Vilà i Vila

Debat ciutadà: Informe dels tallers de participació ciutadana del 16 de novembre de 2006. Veure informe 

Plànols: 1, 2, 3 i 4
Tornar