SITUACIÓ URBANÍSTICA I SOCIOECONÒMICA (I)


ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L'EDIFICACIÓ

El nucli antic de Berga està patint un procés de regressió urbanística:

- degradació progressiva de l’edificació: parc immobiliari envellit , mal conservat i amb materials de baixa qualitat

- escasses condicions d’habitabilitat degut a la pròpia tipologia edificatòria: illes irregulars d’edificació contínua sense patis interiors d’illa

- obsolescència del parc immobiliari: manca de condicions d’accessibilitat i adequació a les vigents normatives de solidesa i protecció contra incendis. (dels 327 edificis de quatre plantes o més destinats a habitatge, cap no disposa d’ascensor)

- poca adequació dels edificis a les necessitats actuals de la població: finques molt grans i partides en plantes massa petites

- existència de gran nombre de finques abandonades, propietat d’empreses desaparegudes, protagonistes d’una estafa immobiliària


ESTAT DELS EQUIPAMENTS

- Dèficit d’equipaments al barri, i inadequació dels existents pel que fa a superfície, accessibilitat o emplaçament.

- Elements d’interès històric i artístic dins l’àmbit: molts d’ells necessiten rehabilitació, però sens dubte és un actiu que pot contribuir a potenciar la dinamització del barri.