DELIMITACIÓ DE L'ÀREA


El nucli antic de Berga és una àrea perfectament diferenciada de la resta del municipi, a nivell urbanístic, econòmic i social. Té una delimitació molt clara que coincideix amb el traçat de les antigues muralles, amb un teixit urbà fàcilment identificable i aquesta mateixa estructura medieval (carrers estrets i sinuosos, alta densitat d’edificació) ha contribuït també, entre d’altres factors, a agreujar la situació del barri.