DADES

DADES GENERALS DE L'AREA:

municipi
àrea
població : 16.346 habitants
població : 2.286 habitants
extensió : 22,56 km2
extensió : 0,12 km2


DADES ECONÒMIQUES:

total
ajuntament
fons de barris
altres
13.133.321 €
5.913.748 €
6.566.662 €
652.914 €

 
Els dèficits d’accessibilitat, urbanització i habitabilitat del nucli antic de Berga han comportat una devaluació del barri que repercuteix directament en la qualitat de vida dels seus habitants. Per les seves característiques, es tracta clarament d’un àmbit que requereix atenció especial d’acord amb els criteris que estableix la Llei 2/2002, i en conseqüència queda justificada la formulació del present Projecte d’Intervenció Integral, que té com objectiu definir un conjunt d’accions adreçades a la rehabilitació del barri, a la sostenibilitat ambiental, al benestar social i la dinamització econòmica.

A partir de l’anàlisi de la situació actual (identificació dels dèficits d’accessibilitat, urbanització i habitabilitat que comporten la devaluació del barri) es proposa potenciar els elements singulars i diferencials d’aquesta àrea (preexistències d’interès històrico-artístic, traçat medieval, posició privilegiada respecte la ciutat, etc) per regenerar-la a nivell urbanístic, residencial, turístic i comercial, a través d’una sèrie d’actuacions adreçades a la rehabilitació del barri, a la sostenibilitat ambiental, al benestar social i a la dinamització econòmica.