TAULA PER A LA MILLORA URBANA

Marc de cooperació entre Àrees i Organismes de la Diputació de Barcelona per a la millora urbana, amb l’objecte de:

• Posar en comú el treball realitzat des de les diferents àrees de la Diputació de Barcelona, relacionat amb la identificació de necessitats i recursos municipals per a la millora urbana.
• Contribuir a l’establiment d’una xarxa per agilitar l’intercanvi d’informació de cara a la formulació de Projectes
d’Intervenció Integral.
• Col·laborar per al disseny constitució i gestió de un sistema d’informació, per a la programació d’actuacions, i els seguiment i avaluació posterior.

Han participat en el desenvolupament d’aquest projecte: Àrea Servei, Oficina, Organisme

Presidencia: Gabinet d'estudis de presidència

Govern Local: Oficina de Govern Local

Infrastructures, Urbanisme i Habitatge: Oficina Tècnica de Cooperació i Vies Locals

Esports: Servei d'Esports

Benestar Social: Oficina Tècnica de Planificació

Cultura: Centre d'Estudis i Recursos Culturals

Educació: Servei d'Educació

Promoció Econòmica i Ocupació:
Promo Economica Local i Ocupació
Oficina Tècnica de Turisme
Oficina de Comerç Urbà

Igualtat i Ciutadania:
Oficina del Pla Jove
Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania
Servei de Promoció a les Polítiques d'igualtat Dona - Home

Organisme Autònom Flor de maig: Centre per a la Participació Ciutadana

Coordinació:
Judith Albors Casanova, Institut d’Habitatge