EQUIP REDACTOR

GMG PLANS I PROJECTES, SL

Joan Badia, arquitecte
Carlota Solé, sociòloga


Col·laboradors:

Mònica Garriga, arquitecte
Rubén Carrera, arquitecte
Albert Terrones, sociòleg


AJUNTAMENT DE BERGA

Equip de govern
Serveis municipals


CONTRACTACIÓ I SEGUIMENT

Institut d’Habitatge (Diputació de Barcelona)
Joaquim Garcia, arquitecte