NUCLI ANTIC
BERGA


Projecte d’Intervenció Integral
Gener 2006


Presentació
Equip redactor
Taula per a la millora urbana
Dades generals
Delimitació de l' àrea
Situació urbanística i socioeconòmica
Estratègia i prioritats
Actuacions
Finançament