Serveis

Adjudicació d'habitatges

  • (06/04/2009) 7 HABITATGES A L’EDIFICI DEL CARRER MOSSÈN ESPELT – HARMONIA (Llista A)
  • Dels 23 habitatge de l’edifici Mossèn Espelt – Harmonia s’han assignat 7 habitatges a la llista A. Els habitatges assignats són els 7 habitatges d’1 dormitori sense plaça d’aparcament. Ratio màxima d’ocupació: 2 persones La Llista A la composen majors de 60 anys i pensionistes. La sol•licitud no podrà estar integrada per més de 2 persones. En tots els casos les persones que constin a la sol•licitud hauran de ser majors de 60 anys, excepte en el supòsit que el sol•licitant tingui al seu càrrec una persona amb discapacitat, acreditada per un organisme oficial, per la qual cosa, la persona discapacitada no haurà d’acomplir el requisit de l’edat. [+]

  • (06/04/2009) 16 HABITATGES A L’EDIFICI DEL CARRER MOSSÈN ESPELT – HARMONIA (Llista B)
  • Dels 23 habitatge de l’edifici Mossèn Espelt – Harmonia s’han assignat 7 habitatges a la llista A. Els habitatges restant s’assignen a la Llista B. Es tracta de 16 habitatges (10 habitatges d’1 dormitori i 6 habitatges de 2 dormitoris), tots ells disposen de plaça d’aparcament. Ràtio màxima d’ocupació: 4 persones pels habitatges de 2 dormitoris 2 persones pels habitatges d’1 dormitori Així com la Llista A la composen majors de 60 anys i pensionistes la Llista B està formada per la resta de sol•licituds que acreditin el compliment dels requisits establerts. [+]

  • (06/04/2009) 6 HABITATGES AL CARRER FULLARACS DEL POLÍGON INDUSTRIAL – LA VALLDAN-20 (Llista C)
  • En la promoció “La Valldan-20” d’habitatges amb protecció oficial, de Promoció Pública, en règim de lloguer, promoguts per l’Institut Català del Sòl, hi ha 6 habitatges per adjudicar, tots ells amb una Ràtio màxima d’ocupació de 6 persones. [+]

  • (06/04/2009) 3 HABITATGES AL GRUP ANOMENAT SANTA EULÀLIA– (Llista B)
  • Al grup d’habitatges anomenat Santa Eulàlia, Adigsa disposa de 3 habitatges per adjudicar. Es tracta de 3 habitatges situats al grup d’habitatges anomenat Santa Eulàlia de Berga, tots ells amb una superfície de 51,78 m2. El preu d’arrendament mensual és de 166,70 €. [+]Tornar