Serveis

Tramitació de la cèdula d'habitabilitat

  • (30/09/2008) TRAMITACIÓ DE LA CÈDUL·LA D'HABITABILITAT D'HABITATGE USAT
  • La cèdula és el document que acredita que l'habitatge compleix els requisits d'habitabilitat i solidesa que siguin fixats per reglament. [+]Tornar