Serveis

Tramitació dels ajuts a la compra

  • (13/04/2010) CONVOCATÒRIA D'AJUTS A L'ADQUISICIÓ D'UN HABITATGE EXISTENT CONCERTAT
  • S'obre la convocatòria del 2010 d'ajuts a l'adquisició d'un habitatge existent concertat. Què es considera un habitatge existent concertat? Es consideren habitatges existents concertats els habitatges següents: A. Habitatges nous, construïts o en construcció, sobre sòl que segons el planejament urbanístic es destinen a ús residencial però sense qualificació especifica que impliqui la destinació obligatòria a habitatge amb protecció oficial. B. Habitatges usats no qualificats en cap tipologia de protecció. [+]Tornar