Gestió de la borsa de lloguer

INFORMACIÓ PEL LLOGATER

Avantatges per al llogater.

  • Informació i assessorament jurídic gratuït.
  • Gestió gratuïta per trobar un habitatge que s'adapti a les seves necessitats.
  • Des de la Borsa es realitza tot el procés; visita de l'habitatge, assessorament i redacció dels contractes.

Requisits que ha de complir el llogater.

  • 1. Tenir més de 18 anys.
  • 2. Tenir uns ingressos regulars demostrables (contracte de treball, pensió, subsidi, etc.). Aquests ingressos ha de ser de al menys 1 any d’antiguitat.
  • 3. No destinar més del 40% dels ingressos a la renda de lloguer.

Tornar