Informació general sobre habitatge

ASSESSORAMENT AL PROPIETARI

L’objectiu d’aquest servei és assessorar davant de situacions tals com impagament de les rendes del lloguer, danys en l’habitatge llogat, molèsties o queixes dels veïns i altres problemes amb els que es pugui trobar qualsevol propietari.

Per més informació dirigiu-vos a les nostres oficines:

Plaça Maragall, 1 de Berga - Telf. 93.822.20.73 - brg@brgprogres.cat
horari: de dilluns a divendres de 2/4 d'11 a 13 h del matí i de dilluns a dijous de 17 a 19 h de la tarda

 

 


 

Tornar