Informació general sobre habitatge

ASSESSORAMENT AL LLOGATER

L’objectiu d’aquest servei és assessorar davant d’aquelles males pràctiques en matèria l’habitatge tals com clàusules abusives en el contracte de lloguer, assetjament immobiliari, habitatges ocupats amb condicions d’habitabilitat deficients, estat de conservació de l’edifici que suposa un risc per les persones i altres problemes amb els que es pugui trobar qualsevol llogater.

Per més informació dirigiu-vos a les nostres oficines:

Plaça Maragall, 1 de Berga - Telf. 93.822.20.73 - brg@brgprogres.cat
horari: de dilluns a divendres de 2/4 d'11 a 13 h del matí i de dilluns a dijous de 17 a 19 h de la tarda

  

Tornar