Notícies

 • (31/05/2023) LLISTA PROVISIONAL CONCURS OPOSICIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
 • Es publica la llista provisional concurs oposició d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu/va [+]

 • (09/05/2023) ANUNCI RELATIU BASES REGULADORES PEL PROCÉS DE SELECCIÓ CONCURS OPOSICIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
 • ANUNCI RELATIU BASES REGULADORES PEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA [+]

 • (05/05/2023) ACTA TRIBUNAL I RESULTAT SELECCIÓ DE 4 PLACES DE PERSONAL LABORAL FIX DE NETEJA I BORSA DE TREBALL
 • Es publica el resultat de les proves de selecció i proposta de contractació del procés de selecció de 4 places de personal laboral fix de neteja i borsa de treball [+]

 • (24/04/2023) LLISTA PUNTUACIÓ PROVA TEÒRICA-PRÀCTICA I DATA, HORA I LLOC ENTREVISTA DE 4 PLACES DE PERSONAL LABORAL FIX DE NETEJA I BORSA DE TREBALL
 • Adjuntem la llista amb la puntuació de la prova teòrico-pràctica, i la data, hora i lloc de l'entrevista per el procés de selecció de 4 places de personal laboral fix de neteja i borsa de treball [+]

 • (18/04/2023) RESULTATS PROVA DE CATALÀ I CASTELLÀ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE 4 PLACES DE PERSONAL LABORAL FIX DE NETEJA I BORSA DE TREBALL
 • Resultats prova de català i castellà del procés de selecció de 4 places de personal laboral fix de neteja i borsa de treball [+]

 • (29/03/2023) LLISTA DEFINITIVA ADMESOS, I DATA, HORA I LLOC DE FASE OPOSICIÓ DE 4 PLACES DE PERSONAL LABORAL FIX DE NETEJA I BORSA DE TREBALL
 • Es publica la llista definitiva d’admesos, el nomenament del Tribunal i la data, hora i lloc per a la celebració de la fase d’oposició per al procés de 4 places de personal laboral fix de neteja i borsa de treball [+]

 • (14/03/2023) LLISTA PROVISIONAL PROCÉS DE SELECCIÓ DE 4 PLACES DE PERSONAL LABORAL FIX DE NETEJA I BORSA DE TREBALL
 • Es publica la llista provisional d’admesos del procés de selecció de 4 places de personal laboral fix de neteja i borsa de treball [+]

 • (13/02/2023) ANUNCI RELATIU BASES REGULADORES PEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE 4 PLACES DE PERSONAL LABORAL FIX DE NETEJA I BORSA DE TREBALL
 • ANUNCI RELATIU BASES REGULADORES PEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE 4 PLACES DE PERSONAL LABORAL FIX DE NETEJA I BORSA DE TREBALL [+]

 • (02/02/2023) RESULTAT DE LES PROVES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE ZONA BLAVA
 • Es publica el resultat de les proves del procés de selecció una borsa de treball de vigilants d'estacionament limitat de vehicles, zona blava [+]

 • (01/02/2023) RESULTAT PROVA TEÒRICO-PRÀCTICA PROCÉS DE SELECCIÓ BORSA DE TREBALL DE VIGILANTS DEL SERVEI D’ESTACIONAMENT LIMITAT DE VEHICLES, ZONA BLAVA
 • Publiquem resultat prova teòrico-pràctica procés de selecció borsa de treball de vigilants del servei d'estacionament limitat de vehicles, zona blava i hora d'entrevistes [+]

 • (30/01/2023) RESULTATS PROVA DE CATALÀ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE VIGILANTS DEL SERVEIS D'ESTACIONAMENT LIMITAT DE VEHICLES, ZONA BLAVA
 • Resultats prova de català del procés de selecció d'una borsa de treball de vigilants del servei d’estacionament limitat de vehicles, zona blava [+]

 • (24/01/2023) LLISTA DEFINITIVA I DATA DE LES PROVES DE BORSA DE TREBALL DE VIGILANTS DEL SERVEI D'ESTACIONAMENT LIMITAT DE VEHICLES, ZONA BLAVA
 • Es publica la llista definitiva d’admesos i data de les proves del procés de selecció d'una borsa de treball de vigilants del servei d'estacionament limitat de vehicles, zona blava [+]

 • (18/01/2023) ANUNCI RELATIU A L'APROVACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DE BRG SERVEIS MP, SLU. 2023
 • ANUNCI RELATIU A L'APROVACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DE BRG SERVEIS MP, SLU. 2023 [+]

 • (18/01/2023) LLISTA PROVISIONAL I NOMENAMENT TRIBUNAL BORSA DE TREBALL DE VIGILANTS DEL SERVEI D'ESTACIONAMENT LIMITAT DE VEHICLES, ZONA BLAVA
 • Es publica la llista provisional d’admesos i el nomenament del Tribunal del procés de selecció d'una borsa de treball de vigilants del servei d'estacionament limitat de vehicles, zona blava [+]

 • (23/12/2022) PROCÉS DE SELECCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE VIGILANTS DEL SERVEI D'ESTACIONAMENT LIMITAT DE VEHICLES, ZONA BLAVA
 • Amb data 23 de desembre de 2022 s'ha publicat l'anunci de l'inici del procés de selecció d’una borsa de treball de vigilants del servei d’estacionament limitat de vehicles, zona blava, per cobrir vacants, substitucions o altres necessitats temporals de la plantilla de personal de BRG Serveis MP, SLU. [+]

 • (28/11/2022) ANUNCI RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DE BRG SERVEIS MP, SLU.
 • ANUNCI RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DE BRG SERVEIS MP, SLU. [+]

 • (23/11/2022) FONS NEXT GENERATION
 • Reunió informativa suvencions Programa 1 - Barris Santa Eulàlia [+]

 • (30/09/2022) ESTATUTS BRG SERVEIS MP, SLU
 • ES PUBLICA EL TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DE BRG SERVEIS MP, SLU [+]

 • (28/07/2022) RESULTAT DE LES PROVES DE SELECCIÓ I PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ AL PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONAL TÈCNIC TAG I RRHH
 • Es publica el resultat de les proves de selecció i proposta de contractació del procés de selecció per a cobrir una plaça de personal laboral fix com a tècnic/a en administració general i recursos humans [+]

 • (20/07/2022) RESULTATS 2a i 3a PROVA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ UNA PLAÇA DE TÈCNIC AAPP I RRHH
 • Es publica el llistat amb els resultats de la 2a i 3a prova per al procés de selecció d’una plaça de personal laboral fix de tècnic/a d’administració general i RRHH [+]

 • (13/07/2022) LLISTA DEFINITIVA ADMESOS, I DATA, HORA I LLOC DE FASE OPOSICIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ TÈCNIC AAPP I RRHH
 • Es publica la llista definitiva d’admesos, el nomenament del Tribunal i la data, hora i lloc per a la celebració de la fase d’oposició per al procés de selecció personal laboral fix de tècnic/a d’administració general i RRHH. [+]

 • (28/06/2022) LLISTA PROVISIONAL I NOMENAMENT TRIBUNAL TÈCNIC/A EN AAPP GENERAL I RRHH
 • Es publica la llista provisional d’admesos i el nomenament del Tribunal del procés de selecció d'una plaça de tècnic/a en administració publica general i recursos humans. [+]

 • (31/05/2022) PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A EN ADMINISTRACIÓ PUBLICA GENERAL i RECURSOS HUMANS
 • Amb data dimarts 31 de maig de 2022 s'ha publicat al BOPB les Bases i la Convocatòria per a cobrir 1 plaça de treball fixe de Tècnic/a en d’Administració Publica General i Recursos Humans. [+]

 • (16/05/2022) ACTA FINAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A EN ADMINISTRACIÓ PÚBLICA GENERAL I RECURSOS HUMANS
 • Es publica l’acta final del procés de selecció d’una plaça de personal laboral fix de Tècnic/a en Administració Pública General i Recursos Humans. [+]

 • (13/05/2022) RESOLUCIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
 • Es publica la Resolució del resultat de les proves i la proposta de contractació del procés de selecció d’una plaça de personal laboral fix d’Auxiliar Administratiu/va. [+]

 • (05/05/2022) ACTA FINAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
 • Es publica l’acta final del procés de selecció d’una plaça de personal laboral fix d’Auxiliar Administratiu/va. [+]

 • (29/04/2022) RESULTATS PROVA ESCRITA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
 • Es publica el llistat amb els resultats de la prova escrita per al procés de selecció d’una plaça de personal laboral fix d’Auxiliar Administratiu/va. [+]

 • (28/04/2022) RESULTATS PROVA DE CATALÀ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
 • Es publica l’acta amb els resultats de la prova de català per al procés de selecció d’una plaça de personal laboral fix d’Auxiliar Administratiu/va. [+]

 • (27/04/2022) LLISTA DEFINITIVA ADMESOS, NOMENAMENT TRIBUNAL I DATA, HORA I LLOC DE FASE OPOSICIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ TÈCNIC AG I RRHH
 • Es publica la llista definitiva d’admesos, el nomenament del Tribunal i la data, hora i lloc per a la celebració de la fase d’oposició per al procés de selecció personal laboral fix de tècnic/a d’administració general i RRHH. [+]

 • (22/04/2022) LLISTA DEFINITIVA ADMESOS, NOMENAMENT TRIBUNAL I DATA, HORA I LLOC DE FASE OPOSICIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ UNA PLAÇA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
 • Es publica la llista definitiva d’admesos, el nomenament del Tribunal i la data, hora i lloc per a la celebració de la fase d’oposició per al procés de selecció personal laboral fix d’Auxiliar Administratiu/va. [+]

 • (07/04/2022) LLISTA PROVISIONAL ADMESOS PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE PERSONAL LABORAL FIX PER AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
 • Es publica la llista provisional d’admesos al procés de selecció personal laboral fix d’Auxiliar Administratiu/va. [+]

 • (07/04/2022) LLISTA PROVISIONAL ADMESOS PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A EN ADMINISTRACIÓ PUBLICA GENERAL i RECURSOS HUMANS
 • Es publica la llista provisional d’admesos al procés de selecció personal laboral fix de Tècnic/a jurídic en d’Administració Publica General i Recursos Humans. [+]

 • (16/03/2022) PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A EN ADMINISTRACIÓ PUBLICA GENERAL i RECURSOS HUMANS
 • Amb data dimecres 16 de març de 2022 s'ha publicat al BOPB les Bases i la Convocatòria per a cobrir 1 plaça de treball fixe de Tècnic/a jurídic en d’Administració Publica General i Recursos Humans. [+]

 • (16/03/2022) PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE PERSONAL LABORAL FIX PER AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
 • Amb data dimecres 16 de març de 2022 s'ha publicat al BOPB les Bases i la Convocatòria per a cobrir 1 plaça de treball fixe d’Auxiliar Administratiu/va. [+]

 • (29/10/2021) RESULTAT DE LES PROVES DE SELECCIÓ I PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ AL PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL FIX DE NETEJA I BORSA
 • Es publica el resultat de les proves de selecció i proposta de contractació del procés de selecció per a cobrir 2 places de personal laboral fix de neteja i l’ampliació de la Borsa de treball per cobrir vacants, substitucions o altres necessitats temporals de la plantilla. [+]

 • (15/10/2021) LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I NO ADMESOS AL PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL FIX DE NETEJA
 • Es publica Llista DEFINITIVA d’admesos i no admesos al procés de selecció per a cobrir 2 places de personal laboral fix de neteja i l’ampliació de la Borsa de treball per cobrir vacants, substitucions o altres necessitats temporals de la plantilla, Nomenament de Tribunal. També es fixen el dia, hora i lloc per a les diferents proves selectives. [+]

 • (13/10/2021) RESULTAT DE LES PROVES DE SELECCIÓ I PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE RESPONSABLE DEL SERVEI DE NETEJA
 • Es publica el resultat de les proves de selecció i la proposta de contractació del procés de selecció per a cobrir, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, una plaça de personal laboral temporal com a responsable del servei de neteja. A la plantilla de personal de Brg Progrés SLU [+]

 • (01/10/2021) LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS AL PROCÉS DE SELECCIÓ DE RESPONSABLE DEL SERVEI DE NETEJA
 • Es publica la llista definitiva d’admesos al procés de selecció per a cobrir, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, una plaça de personal laboral temporal com a responsable del servei de neteja. A la plantilla de personal de Brg Progrés SLU. [+]

 • (16/09/2021) LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I NO ADMESOS AL PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL FIX DE NETEJA
 • Es publica la llista provisional d’admesos i no admesos al procés de selecció personal laboral fix de neteja per a cobrir 2 places de personal laboral fix de neteja i l’ampliació de la Borsa de treball per cobrir vacants, substitucions o altres necessitats temporals de la plantilla. [+]

 • (16/09/2021) LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I NO ADMESOS AL PROCÉS DE SELECCIÓ DE RESPONSABLE DEL SERVEI DE NETEJA
 • Es publica la llista provisional d’admesos i no admesos al procés de selecció per a cobrir, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, una plaça de personal laboral temporal com a responsable del servei de neteja. A la plantilla de personal de Brg Progrés SLU. [+]

 • (24/08/2021) PROCÉS DE SELECCIÓ DE UNA PLAÇA DE RESPONSABLE DEL SERVEI DE NETEJA
 • Amb data 24 d’agost de 2021 s'han publicat al BOPB les Bases i la Convocatòria per a cobrir, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, una plaça de personal laboral temporal com a responsable del servei de neteja. A la plantilla de personal de Brg Progrés SLU. [+]

 • (30/07/2021) PROCÉS DE SELECCIÓ 2 PLACES DE PERSONAL FIX I AMPLIACIÓ BORSA NETEJA
 • Amb data 30 de juliol de 2021 s'han publicat al BOPB les Bases i la Convocatòria per a cobrir 2 places de personal laboral fix de neteja i l’ampliació de la Borsa de treball per cobrir vacants, substitucions o altres necessitats temporals de la plantilla [+]

 • (17/11/2020) RESUM DE L’ACTA FINAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PLAÇA D'ADMINISTRATIU
 • Resum de l’acta final del procés de selecció Plaça d'Administratiu [+]

 • (28/10/2020) LLISTAT DEFINITIU ADMESOS / NO ADMESOS PLAÇA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
 • Procés de selecció d’una plaça de personal fixe d’auxiliar administratiu/va, a la societat BRG Progrés, SLU. Llista DEFNITIVA d’admesos/es i exclosos/es al procés de selecció. Nomenament del Tribunal. Data celebració fase oposició. [+]

 • (30/09/2020) LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS / NO ADMESOS PLAÇA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
 • Amb data 30 de setembre de 2020 s’aprova la llista provisional d’admesos i no admesos al procés de selecció d’una plaça de personal fixe d’auxiliar administratiu/va [+]

 • (11/08/2020) PROCÉS DE SELECCIÓ 1 PLAÇA DE PERSONAL FIX AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
 • Avui dimarts dia 11 de d'agostde 2020 s'ha publicat al BOPB les Bases i la Convocatòria per a cobrir 1 plaça de personal laboral fix d'auxiliar administratiu/va. [+]

 • (13/07/2020) FINALITZACIÓ, APROVACIÓ I RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ NETEJADOR/A
 • Es resol el procés de selecció d’una placa de personal fixa de netejador/a i formació d’una borsa de treball, a la societat BRG Progres, SLU. Febrer 2020. [+]

 • (03/07/2020) LLISTA DEFINITIVA ADMESOS / NO ADMESOS PLAÇA NETEJADOR/A
 • Amb data 03/07/2020 s'aprova la llista definitiva d’admesos i no admesos al procés de selecció d’una plaça de personal fixe de netejador/a i formació de borsa de treball [+]

 • (16/06/2020) LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS / NO ADMESOS PLAÇA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
 • Amb data 16/06/2020 s'aprova la llista provisional d’admesos i no admesos al procés de selecció d’una plaça de personal fixe d’auxiliar administratiu/va [+]

 • (09/06/2020) LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS / NO ADMESOS PLAÇA NETEJADOR/A
 • Amb data 09/06/2020 s'aprova la llista provisional d’admesos i no admesos al procés de selecció per la implantació d’una borsa de treball temporal de netejadors/es [+]

 • (01/06/2020) RESTABLIMENT DELS TERMINIS DEL PROCESSOS DE SELECCIÓ SUSPESOS PEL COVID-19
 • Amb data 01/06/2020 es restableixen els terminis de processos de selecció de personal endegats i suspesos a causa de la situació d’estat d’Alarma decreta per la situació sanitària del Covid19. [+]

 • (15/03/2020) ATURATS TOTS ELS TERMINIS DE PROCESSOS DE SELECCIÓ
 • Queden aturats tots els terminis dels processos de selecció iniciats per Brg Progrés SLU [+]

 • (09/03/2020) PROCÉS DE SELECCIÓ 1 PLAÇA DE PERSONAL FIX AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
 • Divendres dia 7 de març de 2020 es va publicar al BOPB les Bases i la Convocatòria per a cobrir 1 plaça de personal laboral fix d'auxiliar admoinistratiu/va. [+]

 • (27/02/2020) PROCÉS DE SELECCIÓ 1 PLAÇA DE PERSONAL FIX I CREACIÓ BORSA
 • Avui dia 27 de febrer de 2020 s'han publicat al BOPB les Bases i la Convocatòria per a cobrir 1 plaça de personal laboral fix de neteja i la formació d'una Borsa de treball per cobrir vacants, substitucions o altres necessitats temporals de la plantilla [+]

 • (22/06/2018) ES PUBLICA L’ACTA PER A LA AMPLIACIÓ DE BORSA DE TREBALL DE NETEJADORS/ES
 • Amb data 22 de juny de 2018 es publica l’acta del tribunal qualificador per a la ampliació de la borsa de treball de netejadors/es del servei de neteja. [+]

 • (25/05/2018) LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS DE L'AMPLIACIÓ BORSA DE TREBALL TEMPORAL
 • Amb data 24 de maig de 2018 s’aprova la llista provisional d’admesos al procés de selecció de l'ampliació de la borsa de treball temporal de netejadors/es. [+]

 • (16/04/2018) AMPLIACIÓ DE LA BORSA PER COBRIR TEMPORALMENT LLOCS DE TREBALL DEL SERVEI DE NETEJA
 • Dilluns dia 16 d’abril de 2018 s’ha publicat al BOPB les bases i convocatòria per a l’ampliació d'una borsa de treball de treballadors/es temporals pel servei de neteja. [+]

 • (28/04/2017) ES PUBLICA L’ACTA PER A LA BORSA DE TREBALL DE NETEJADORS/ES
 • Amb data 28 d’abril de 2017 es publica l’acta del tribunal qualificador per a la formació de la borsa de treball de netejadors/es del servei de neteja. [+]

 • (11/04/2017) LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS AL PROCÉS DE SELECCIÓ BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE NETEJADORS/ES
 • Amb data 10 d’abril de 2017 s’aprova la llista definitiva d’admesos al procés de selecció borsa de treball temporal de netejadors/es. [+]

 • (13/03/2017) BORSA PER COBRIR TEMPORALMENT LLOCS DE TREBALL DEL SERVEI DE NETEJA
 • Divendres dia 10 de març de 2017 es va publicar al BOPB la convocatòria 4/2017 d’implantació d'una borsa de treball, les seves bases i la convocatòria del procés de selecció de persones candidates a cobrir, en regim de contractació laboral temporal, els llocs de treball de netejador/a vacants i substitucions a la plantilla. [+]

 • (10/11/2016) Contracte d'obres per a l'adequació del sistema de ventilació de l'aparcament del Mercat Municipal de Berga.
 • Amb data 8 de novembre de 2016 es publica l'anunci sobre el contracte d'obres per a l'adequació del sistema de ventilació de l'aparcament del Mercat Municipal de Berga. [+]

 • (28/01/2016) ES PUBLICA L'ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ D'ARQUITECTE/A TÈCNIC
 • Es publica l'acta del Tribunal del procés de selecció 02/2015 de Selecció d’una plaça d'arquitecte/a tècnic. [+]

 • (14/01/2016) PUBLICACIONS PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR UNA PLAÇA INTERINA D’ARQUITECTE/A TÈCNIC
 • Es publica la llista d'admesos i es convoca a les persones que s'escaigui per a realitzar la prova de català i l'entrevista. [+]

 • (31/12/2015) SELECCIÓ D'UNA PLAÇA D'ARQUITECTE/A TÈCNIC
 • Avui dijous dia 31 de desembre de 2015 s’han publicat al BOPB la convocatòria 2/2015 de Selecció d’una plaça d'arquitecte/a tècnic. [+]

 • (04/11/2015) ES PUBLICA L'ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ DE VIGILANT DE ZONA BLAVA
 • Es publica l'acta del Tribunal del procés de selecció 01/2015 per cobrir una baixa temporal existent de vigilant de la zona blava. [+]

 • (27/10/2015) PUBLICACIONS PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR UNA BAIXA TEMPORAL DE VIGILANT
 • Es publica la llista d'admesos i es convoca a les persones que s'escaigui per a realitzar la prova de català i l'entrevista. [+]

 • (05/10/2015) PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR UNA BAIXA TEMPORAL DE VIGILANT DE ZONA BLAVA
 • Avui dilluns dia 5 d'octubre s'han publicat al BOPB del Bases reguladores del procés de selecció 01/2015 de la Societat Municipal, BRG Progres, SLU, per cobrir mitjançant contracte laboral eventual i temporal una baixa existent per malaltia d'un lloc de treball de vigilant del servei d'estacionament limitat, zona blava i l'establiment d'una borsa de treball. [+]

 • (05/01/2012) CONTRACTE D'ARRENDAMENT PEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 17 PARQUÍMETRES
 • Avui s'ha publicat al BOPB l'edicte del Contracte d'arrendament pel subministrament i instal·lació de 17 parquímetres per a donar servei a les zones d’estacionament regulat a la ciutat de Berga. [+]

 • (25/10/2011) CONTRACTE D'ARRENDAMENT PEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 17 PARQUÍMETRES
 • Avui s'ha publicat al BOPB l'edicte del Contracte d'arrendament pel subministrament i instal·lació de 17 parquímetres per a donar servei a les zones d’estacionament regulat a la ciutat de Berga. [+]

 • (08/11/2010) LA OFICINA LOCAL D'HABITAGE DE BERGA TRAMITA UNA SUBVENCIÓ/AJUT PER A MILLORAR LES CONDICIONS INTERIORS DE MOBILITAT i HABITABILITAT DELS HABITATGES.
 • L'objecte d'aquesta subvenció/ ajut és la millora de les condicions interiors de mobilitat i habitabilitat d’habitatges ocupats com a residencia habitual i permanent al nucli antic de Berga, dins l’àmbit del (PIINA). [+]

 • (20/04/2010) S'OBRE LA CONVOCATÒRIA DE 2010 PER A AJUTS A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL I D'HABITATGES.
 • Amb data 20 d'abril de 2010 s'obre la Convocatòria del 2010 per a la sol·licitud d'ajuts a la rehabilitació d'edifici dús residencial i d'habitatges. [+]

 • (16/04/2010) S'OBRE LA CONVOCATÒRIA DEL 2010 PER A LA SOL·LICITUD DE PRESTACIONS PERMANENTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER
 • Amb data 17 d'abril de 2010 s'obre la convocatòria per a la sol·licitud de Prestacions Permanents per al pagament del lloguer. Que són? Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial, amb especial atenció a les famílies monoparentals i dones en situació de violència de gènere. Aquestes prestacions s'atorguen amb caràcter permanent i es mantenen sempre que les persones beneficiàries continuïn reunint els requisits. A qui estan destinades? A persones físiques residents a Catalunya que siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge destinat a domicili habitual i permanent. [+]

 • (13/04/2010) S'OBRE LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS A L'ADQUISICIÓ D'UN HABITATGE EXISTENT CONCERTAT
 • S'obre la convocatòria del 2010 d'ajuts a l'adquisició d'un habitatge existent concertat. [+]

 • (13/04/2010) S'OBRE LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER A PROPIETARIS D'HABITATGES DESOCUPATS QUE ELS POSIN EN LLOGUER.
 • El dimarts dia 13 d'abril s'ha publicat la convocatòria del 2010 d'ajuts per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer. Aquests ajuts van dirigits als propietaris d'habitatges desocupats per a obres de reforma i posada al dia dels habitatges, amb la condició que els posin en lloguer per incrementar el parc de lloguer social. [+]

 • (25/02/2010) S'OBRE LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS DEL PROGRAMA PER A L'ADAPTACIÓ O L'ACCESSIBILITAT D'HABITATGES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT PER A L'ANY 2010.
 • El dia 25 de febrer s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts del Programa per a l'adaptació o l'accessibilitat d'habitatges per a persones amb discapacitat per a l'any 2010 i s'aproven les bases reguladores. Aquest ajut te l'objectiu de fomentar les inversions per a l'adaptació o l'accessibilitat de l'habitatge de la persona amb discapacitat i mobilitat reduïda, per tal de fer-lo accessible i funcional, i facilitar la seva autonomia personal, mitjançant l'atorgament d'ajuts a fons perdut. [+]Tornar