Notícies

 • (28/07/2022) RESULTAT DE LES PROVES DE SELECCIÓ I PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ AL PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONAL TÈCNIC TAG I RRHH
 • Es publica el resultat de les proves de selecció i proposta de contractació del procés de selecció per a cobrir una plaça de personal laboral fix com a tècnic/a en administració general i recursos humans [+]

 • (20/07/2022) RESULTATS 2a i 3a PROVA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ UNA PLAÇA DE TÈCNIC AAPP I RRHH
 • Es publica el llistat amb els resultats de la 2a i 3a prova per al procés de selecció d’una plaça de personal laboral fix de tècnic/a d’administració general i RRHH [+]

 • (13/07/2022) LLISTA DEFINITIVA ADMESOS, I DATA, HORA I LLOC DE FASE OPOSICIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ TÈCNIC AAPP I RRHH
 • Es publica la llista definitiva d’admesos, el nomenament del Tribunal i la data, hora i lloc per a la celebració de la fase d’oposició per al procés de selecció personal laboral fix de tècnic/a d’administració general i RRHH. [+]

 • (28/06/2022) LLISTA PROVISIONAL I NOMENAMENT TRIBUNAL TÈCNIC/A EN AAPP GENERAL I RRHH
 • Es publica la llista provisional d’admesos i el nomenament del Tribunal del procés de selecció d'una plaça de tècnic/a en administració publica general i recursos humans. [+]

 • (31/05/2022) PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A EN ADMINISTRACIÓ PUBLICA GENERAL i RECURSOS HUMANS
 • Amb data dimarts 31 de maig de 2022 s'ha publicat al BOPB les Bases i la Convocatòria per a cobrir 1 plaça de treball fixe de Tècnic/a en d’Administració Publica General i Recursos Humans. [+]

 • (16/05/2022) ACTA FINAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A EN ADMINISTRACIÓ PÚBLICA GENERAL I RECURSOS HUMANS
 • Es publica l’acta final del procés de selecció d’una plaça de personal laboral fix de Tècnic/a en Administració Pública General i Recursos Humans. [+]

 • (13/05/2022) RESOLUCIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
 • Es publica la Resolució del resultat de les proves i la proposta de contractació del procés de selecció d’una plaça de personal laboral fix d’Auxiliar Administratiu/va. [+]

 • (05/05/2022) ACTA FINAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
 • Es publica l’acta final del procés de selecció d’una plaça de personal laboral fix d’Auxiliar Administratiu/va. [+]

 • (29/04/2022) RESULTATS PROVA ESCRITA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
 • Es publica el llistat amb els resultats de la prova escrita per al procés de selecció d’una plaça de personal laboral fix d’Auxiliar Administratiu/va. [+]

 • (28/04/2022) RESULTATS PROVA DE CATALÀ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
 • Es publica l’acta amb els resultats de la prova de català per al procés de selecció d’una plaça de personal laboral fix d’Auxiliar Administratiu/va. [+]

 • (27/04/2022) LLISTA DEFINITIVA ADMESOS, NOMENAMENT TRIBUNAL I DATA, HORA I LLOC DE FASE OPOSICIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ TÈCNIC AG I RRHH
 • Es publica la llista definitiva d’admesos, el nomenament del Tribunal i la data, hora i lloc per a la celebració de la fase d’oposició per al procés de selecció personal laboral fix de tècnic/a d’administració general i RRHH. [+]

 • (22/04/2022) LLISTA DEFINITIVA ADMESOS, NOMENAMENT TRIBUNAL I DATA, HORA I LLOC DE FASE OPOSICIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ UNA PLAÇA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
 • Es publica la llista definitiva d’admesos, el nomenament del Tribunal i la data, hora i lloc per a la celebració de la fase d’oposició per al procés de selecció personal laboral fix d’Auxiliar Administratiu/va. [+]

 • (07/04/2022) LLISTA PROVISIONAL ADMESOS PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE PERSONAL LABORAL FIX PER AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
 • Es publica la llista provisional d’admesos al procés de selecció personal laboral fix d’Auxiliar Administratiu/va. [+]

 • (07/04/2022) LLISTA PROVISIONAL ADMESOS PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A EN ADMINISTRACIÓ PUBLICA GENERAL i RECURSOS HUMANS
 • Es publica la llista provisional d’admesos al procés de selecció personal laboral fix de Tècnic/a jurídic en d’Administració Publica General i Recursos Humans. [+]

 • (16/03/2022) PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A EN ADMINISTRACIÓ PUBLICA GENERAL i RECURSOS HUMANS
 • Amb data dimecres 16 de març de 2022 s'ha publicat al BOPB les Bases i la Convocatòria per a cobrir 1 plaça de treball fixe de Tècnic/a jurídic en d’Administració Publica General i Recursos Humans. [+]

 • (16/03/2022) PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE PERSONAL LABORAL FIX PER AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
 • Amb data dimecres 16 de març de 2022 s'ha publicat al BOPB les Bases i la Convocatòria per a cobrir 1 plaça de treball fixe d’Auxiliar Administratiu/va. [+]

 • (25/01/2022) ESTATUTS BRG, SERVEIS, MP., SLU
 • ES PUBLIQUEN ELS ESTATUTS DE BRG, SERVEIS, MP., SLU [+]

 • (29/10/2021) RESULTAT DE LES PROVES DE SELECCIÓ I PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ AL PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL FIX DE NETEJA I BORSA
 • Es publica el resultat de les proves de selecció i proposta de contractació del procés de selecció per a cobrir 2 places de personal laboral fix de neteja i l’ampliació de la Borsa de treball per cobrir vacants, substitucions o altres necessitats temporals de la plantilla. [+]

 • (15/10/2021) LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I NO ADMESOS AL PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL FIX DE NETEJA
 • Es publica Llista DEFINITIVA d’admesos i no admesos al procés de selecció per a cobrir 2 places de personal laboral fix de neteja i l’ampliació de la Borsa de treball per cobrir vacants, substitucions o altres necessitats temporals de la plantilla, Nomenament de Tribunal. També es fixen el dia, hora i lloc per a les diferents proves selectives. [+]

 • (13/10/2021) RESULTAT DE LES PROVES DE SELECCIÓ I PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE RESPONSABLE DEL SERVEI DE NETEJA
 • Es publica el resultat de les proves de selecció i la proposta de contractació del procés de selecció per a cobrir, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, una plaça de personal laboral temporal com a responsable del servei de neteja. A la plantilla de personal de Brg Progrés SLU [+]

 • (01/10/2021) LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS AL PROCÉS DE SELECCIÓ DE RESPONSABLE DEL SERVEI DE NETEJA
 • Es publica la llista definitiva d’admesos al procés de selecció per a cobrir, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, una plaça de personal laboral temporal com a responsable del servei de neteja. A la plantilla de personal de Brg Progrés SLU. [+]

 • (16/09/2021) LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I NO ADMESOS AL PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL FIX DE NETEJA
 • Es publica la llista provisional d’admesos i no admesos al procés de selecció personal laboral fix de neteja per a cobrir 2 places de personal laboral fix de neteja i l’ampliació de la Borsa de treball per cobrir vacants, substitucions o altres necessitats temporals de la plantilla. [+]

 • (16/09/2021) LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I NO ADMESOS AL PROCÉS DE SELECCIÓ DE RESPONSABLE DEL SERVEI DE NETEJA
 • Es publica la llista provisional d’admesos i no admesos al procés de selecció per a cobrir, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, una plaça de personal laboral temporal com a responsable del servei de neteja. A la plantilla de personal de Brg Progrés SLU. [+]

 • (24/08/2021) PROCÉS DE SELECCIÓ DE UNA PLAÇA DE RESPONSABLE DEL SERVEI DE NETEJA
 • Amb data 24 d’agost de 2021 s'han publicat al BOPB les Bases i la Convocatòria per a cobrir, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, una plaça de personal laboral temporal com a responsable del servei de neteja. A la plantilla de personal de Brg Progrés SLU. [+]

 • (30/07/2021) PROCÉS DE SELECCIÓ 2 PLACES DE PERSONAL FIX I AMPLIACIÓ BORSA NETEJA
 • Amb data 30 de juliol de 2021 s'han publicat al BOPB les Bases i la Convocatòria per a cobrir 2 places de personal laboral fix de neteja i l’ampliació de la Borsa de treball per cobrir vacants, substitucions o altres necessitats temporals de la plantilla [+]

 • (17/11/2020) RESUM DE L’ACTA FINAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PLAÇA D'ADMINISTRATIU
 • Resum de l’acta final del procés de selecció Plaça d'Administratiu [+]

 • (28/10/2020) LLISTAT DEFINITIU ADMESOS / NO ADMESOS PLAÇA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
 • Procés de selecció d’una plaça de personal fixe d’auxiliar administratiu/va, a la societat BRG Progrés, SLU. Llista DEFNITIVA d’admesos/es i exclosos/es al procés de selecció. Nomenament del Tribunal. Data celebració fase oposició. [+]

 • (30/09/2020) LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS / NO ADMESOS PLAÇA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
 • Amb data 30 de setembre de 2020 s’aprova la llista provisional d’admesos i no admesos al procés de selecció d’una plaça de personal fixe d’auxiliar administratiu/va [+]

 • (11/08/2020) PROCÉS DE SELECCIÓ 1 PLAÇA DE PERSONAL FIX AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
 • Avui dimarts dia 11 de d'agostde 2020 s'ha publicat al BOPB les Bases i la Convocatòria per a cobrir 1 plaça de personal laboral fix d'auxiliar administratiu/va. [+]

 • (13/07/2020) FINALITZACIÓ, APROVACIÓ I RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ NETEJADOR/A
 • Es resol el procés de selecció d’una placa de personal fixa de netejador/a i formació d’una borsa de treball, a la societat BRG Progres, SLU. Febrer 2020. [+]

 • (03/07/2020) LLISTA DEFINITIVA ADMESOS / NO ADMESOS PLAÇA NETEJADOR/A
 • Amb data 03/07/2020 s'aprova la llista definitiva d’admesos i no admesos al procés de selecció d’una plaça de personal fixe de netejador/a i formació de borsa de treball [+]

 • (16/06/2020) LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS / NO ADMESOS PLAÇA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
 • Amb data 16/06/2020 s'aprova la llista provisional d’admesos i no admesos al procés de selecció d’una plaça de personal fixe d’auxiliar administratiu/va [+]

 • (09/06/2020) LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS / NO ADMESOS PLAÇA NETEJADOR/A
 • Amb data 09/06/2020 s'aprova la llista provisional d’admesos i no admesos al procés de selecció per la implantació d’una borsa de treball temporal de netejadors/es [+]

 • (01/06/2020) RESTABLIMENT DELS TERMINIS DEL PROCESSOS DE SELECCIÓ SUSPESOS PEL COVID-19
 • Amb data 01/06/2020 es restableixen els terminis de processos de selecció de personal endegats i suspesos a causa de la situació d’estat d’Alarma decreta per la situació sanitària del Covid19. [+]

 • (15/03/2020) ATURATS TOTS ELS TERMINIS DE PROCESSOS DE SELECCIÓ
 • Queden aturats tots els terminis dels processos de selecció iniciats per Brg Progrés SLU [+]

 • (09/03/2020) PROCÉS DE SELECCIÓ 1 PLAÇA DE PERSONAL FIX AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
 • Divendres dia 7 de març de 2020 es va publicar al BOPB les Bases i la Convocatòria per a cobrir 1 plaça de personal laboral fix d'auxiliar admoinistratiu/va. [+]

 • (27/02/2020) PROCÉS DE SELECCIÓ 1 PLAÇA DE PERSONAL FIX I CREACIÓ BORSA
 • Avui dia 27 de febrer de 2020 s'han publicat al BOPB les Bases i la Convocatòria per a cobrir 1 plaça de personal laboral fix de neteja i la formació d'una Borsa de treball per cobrir vacants, substitucions o altres necessitats temporals de la plantilla [+]

 • (22/06/2018) ES PUBLICA L’ACTA PER A LA AMPLIACIÓ DE BORSA DE TREBALL DE NETEJADORS/ES
 • Amb data 22 de juny de 2018 es publica l’acta del tribunal qualificador per a la ampliació de la borsa de treball de netejadors/es del servei de neteja. [+]

 • (25/05/2018) LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS DE L'AMPLIACIÓ BORSA DE TREBALL TEMPORAL
 • Amb data 24 de maig de 2018 s’aprova la llista provisional d’admesos al procés de selecció de l'ampliació de la borsa de treball temporal de netejadors/es. [+]

 • (16/04/2018) AMPLIACIÓ DE LA BORSA PER COBRIR TEMPORALMENT LLOCS DE TREBALL DEL SERVEI DE NETEJA
 • Dilluns dia 16 d’abril de 2018 s’ha publicat al BOPB les bases i convocatòria per a l’ampliació d'una borsa de treball de treballadors/es temporals pel servei de neteja. [+]

 • (28/04/2017) ES PUBLICA L’ACTA PER A LA BORSA DE TREBALL DE NETEJADORS/ES
 • Amb data 28 d’abril de 2017 es publica l’acta del tribunal qualificador per a la formació de la borsa de treball de netejadors/es del servei de neteja. [+]

 • (11/04/2017) LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS AL PROCÉS DE SELECCIÓ BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE NETEJADORS/ES
 • Amb data 10 d’abril de 2017 s’aprova la llista definitiva d’admesos al procés de selecció borsa de treball temporal de netejadors/es. [+]

 • (13/03/2017) BORSA PER COBRIR TEMPORALMENT LLOCS DE TREBALL DEL SERVEI DE NETEJA
 • Divendres dia 10 de març de 2017 es va publicar al BOPB la convocatòria 4/2017 d’implantació d'una borsa de treball, les seves bases i la convocatòria del procés de selecció de persones candidates a cobrir, en regim de contractació laboral temporal, els llocs de treball de netejador/a vacants i substitucions a la plantilla. [+]

 • (10/11/2016) Contracte d'obres per a l'adequació del sistema de ventilació de l'aparcament del Mercat Municipal de Berga.
 • Amb data 8 de novembre de 2016 es publica l'anunci sobre el contracte d'obres per a l'adequació del sistema de ventilació de l'aparcament del Mercat Municipal de Berga. [+]

 • (28/01/2016) ES PUBLICA L'ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ D'ARQUITECTE/A TÈCNIC
 • Es publica l'acta del Tribunal del procés de selecció 02/2015 de Selecció d’una plaça d'arquitecte/a tècnic. [+]

 • (14/01/2016) PUBLICACIONS PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR UNA PLAÇA INTERINA D’ARQUITECTE/A TÈCNIC
 • Es publica la llista d'admesos i es convoca a les persones que s'escaigui per a realitzar la prova de català i l'entrevista. [+]

 • (31/12/2015) SELECCIÓ D'UNA PLAÇA D'ARQUITECTE/A TÈCNIC
 • Avui dijous dia 31 de desembre de 2015 s’han publicat al BOPB la convocatòria 2/2015 de Selecció d’una plaça d'arquitecte/a tècnic. [+]

 • (04/11/2015) ES PUBLICA L'ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ DE VIGILANT DE ZONA BLAVA
 • Es publica l'acta del Tribunal del procés de selecció 01/2015 per cobrir una baixa temporal existent de vigilant de la zona blava. [+]

 • (27/10/2015) PUBLICACIONS PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR UNA BAIXA TEMPORAL DE VIGILANT
 • Es publica la llista d'admesos i es convoca a les persones que s'escaigui per a realitzar la prova de català i l'entrevista. [+]

 • (05/10/2015) PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR UNA BAIXA TEMPORAL DE VIGILANT DE ZONA BLAVA
 • Avui dilluns dia 5 d'octubre s'han publicat al BOPB del Bases reguladores del procés de selecció 01/2015 de la Societat Municipal, BRG Progres, SLU, per cobrir mitjançant contracte laboral eventual i temporal una baixa existent per malaltia d'un lloc de treball de vigilant del servei d'estacionament limitat, zona blava i l'establiment d'una borsa de treball. [+]

 • (05/01/2012) CONTRACTE D'ARRENDAMENT PEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 17 PARQUÍMETRES
 • Avui s'ha publicat al BOPB l'edicte del Contracte d'arrendament pel subministrament i instal·lació de 17 parquímetres per a donar servei a les zones d’estacionament regulat a la ciutat de Berga. [+]

 • (25/10/2011) CONTRACTE D'ARRENDAMENT PEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 17 PARQUÍMETRES
 • Avui s'ha publicat al BOPB l'edicte del Contracte d'arrendament pel subministrament i instal·lació de 17 parquímetres per a donar servei a les zones d’estacionament regulat a la ciutat de Berga. [+]

 • (08/11/2010) LA OFICINA LOCAL D'HABITAGE DE BERGA TRAMITA UNA SUBVENCIÓ/AJUT PER A MILLORAR LES CONDICIONS INTERIORS DE MOBILITAT i HABITABILITAT DELS HABITATGES.
 • L'objecte d'aquesta subvenció/ ajut és la millora de les condicions interiors de mobilitat i habitabilitat d’habitatges ocupats com a residencia habitual i permanent al nucli antic de Berga, dins l’àmbit del (PIINA). [+]

 • (20/04/2010) S'OBRE LA CONVOCATÒRIA DE 2010 PER A AJUTS A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL I D'HABITATGES.
 • Amb data 20 d'abril de 2010 s'obre la Convocatòria del 2010 per a la sol·licitud d'ajuts a la rehabilitació d'edifici dús residencial i d'habitatges. [+]

 • (16/04/2010) S'OBRE LA CONVOCATÒRIA DEL 2010 PER A LA SOL·LICITUD DE PRESTACIONS PERMANENTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER
 • Amb data 17 d'abril de 2010 s'obre la convocatòria per a la sol·licitud de Prestacions Permanents per al pagament del lloguer. Que són? Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial, amb especial atenció a les famílies monoparentals i dones en situació de violència de gènere. Aquestes prestacions s'atorguen amb caràcter permanent i es mantenen sempre que les persones beneficiàries continuïn reunint els requisits. A qui estan destinades? A persones físiques residents a Catalunya que siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge destinat a domicili habitual i permanent. [+]

 • (13/04/2010) S'OBRE LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS A L'ADQUISICIÓ D'UN HABITATGE EXISTENT CONCERTAT
 • S'obre la convocatòria del 2010 d'ajuts a l'adquisició d'un habitatge existent concertat. [+]

 • (13/04/2010) S'OBRE LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER A PROPIETARIS D'HABITATGES DESOCUPATS QUE ELS POSIN EN LLOGUER.
 • El dimarts dia 13 d'abril s'ha publicat la convocatòria del 2010 d'ajuts per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer. Aquests ajuts van dirigits als propietaris d'habitatges desocupats per a obres de reforma i posada al dia dels habitatges, amb la condició que els posin en lloguer per incrementar el parc de lloguer social. [+]

 • (25/02/2010) S'OBRE LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS DEL PROGRAMA PER A L'ADAPTACIÓ O L'ACCESSIBILITAT D'HABITATGES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT PER A L'ANY 2010.
 • El dia 25 de febrer s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts del Programa per a l'adaptació o l'accessibilitat d'habitatges per a persones amb discapacitat per a l'any 2010 i s'aproven les bases reguladores. Aquest ajut te l'objectiu de fomentar les inversions per a l'adaptació o l'accessibilitat de l'habitatge de la persona amb discapacitat i mobilitat reduïda, per tal de fer-lo accessible i funcional, i facilitar la seva autonomia personal, mitjançant l'atorgament d'ajuts a fons perdut. [+]Tornar