PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A EN ADMINISTRACIÓ PUBLICA GENERAL i RECURSOS HUMANS

Amb data dimarts 31 de maig de 2022 s'ha publicat al BOPB les Bases i la Convocatòria per a cobrir 1 plaça de treball fixe de Tècnic/a en d’Administració Publica General i Recursos Humans.

 

Les sol·licituds de participació s'hauran de dirigir a BRG SERVEIS MP., SLU (Pl. Maragall, 1 - de dilluns a divendres, de 10:30 a 14:00 hores i dimecres de 17:00 a 19:00 hores) en el termini de 20 dies naturals a partir del dia següent a la publicació de l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

 

Data de publicació de l’anunci al BOPB: 31/05/2022

Els interessants poden consultar les bases de la convocatòria i la sol·licitud en els següents enllaços:

 

Bases

Sol·licitud

 

Tornar