ACTA FINAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A EN ADMINISTRACIÓ PÚBLICA GENERAL I RECURSOS HUMANS

Es publica l’acta final del procés de selecció d’una plaça de personal laboral fix de Tècnic/a en Administració Pública General i Recursos Humans.

 

Acta procés selecció Tècnic APG i RRHH