RESOLUCIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

Es publica la Resolució del resultat de les proves i la proposta de contractació del procés de selecció d’una plaça de personal laboral fix d’Auxiliar Administratiu/va.

 

Resolució contractació Auxiliar Administrativa

Tornar