RESULTATS PROVA ESCRITA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

Es publica el llistat amb els resultats de la prova escrita per al procés de selecció d’una plaça de personal laboral fix d’Auxiliar Administratiu/va.

 

Resultats prova escrita

Tornar