LLISTA DEFINITIVA ADMESOS, NOMENAMENT TRIBUNAL I DATA, HORA I LLOC DE FASE OPOSICIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ TÈCNIC AG I RRHH

Es publica la llista definitiva d’admesos, el nomenament del Tribunal i la data, hora i lloc per a la celebració de la fase d’oposició per al procés de selecció personal laboral fix de tècnic/a d’administració general i RRHH.

 

 

Resolució Llista definitiva admesos, tribunal i procés oposició

Tornar