LLISTA DEFINITIVA ADMESOS, NOMENAMENT TRIBUNAL I DATA, HORA I LLOC DE FASE OPOSICIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ UNA PLAÇA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

Es publica la llista definitiva d’admesos, el nomenament del Tribunal i la data, hora i lloc per a la celebració de la fase d’oposició per al procés de selecció personal laboral fix d’Auxiliar Administratiu/va.

 

Resolució Llista definitiva admesos, tribunal i procés oposició

Tornar