LLISTA PROVISIONAL ADMESOS PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A EN ADMINISTRACIÓ PUBLICA GENERAL i RECURSOS HUMANS

Es publica la llista provisional d’admesos al procés de selecció personal laboral fix de Tècnic/a jurídic en d’Administració Publica General i Recursos Humans.

 

Resolució Llista provisional admesos

Tornar