LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I NO ADMESOS AL PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL FIX DE NETEJA

Es publica Llista DEFINITIVA d’admesos i no admesos al procés de selecció per a cobrir 2 places de personal laboral fix de neteja i l’ampliació de la Borsa de treball per cobrir vacants, substitucions o altres necessitats temporals de la plantilla, Nomenament de Tribunal. També es fixen el dia, hora i lloc per a les diferents proves selectives.

 

Resolució Llista definitiva admesos i no admesos.

Tornar