RESULTAT DE LES PROVES DE SELECCIÓ I PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ AL PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL FIX DE NETEJA I BORSA

Es publica el resultat de les proves de selecció i proposta de contractació del procés de selecció per a cobrir 2 places de personal laboral fix de neteja i l’ampliació de la Borsa de treball per cobrir vacants, substitucions o altres necessitats temporals de la plantilla.

 

Resultat de les proves de selecció i proposta de contractació

Tornar