RESULTAT DE LES PROVES DE SELECCIÓ I PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE RESPONSABLE DEL SERVEI DE NETEJA

Es publica el resultat de les proves de selecció i la proposta de contractació del procés de selecció per a cobrir, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, una plaça de personal laboral temporal com a responsable del servei de neteja. A la plantilla de personal de Brg Progrés SLU

Resolució Resultat i proposta de contractació

Tornar