LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS AL PROCÉS DE SELECCIÓ DE RESPONSABLE DEL SERVEI DE NETEJA

Es publica la llista definitiva d’admesos al procés de selecció per a cobrir, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, una plaça de personal laboral temporal com a responsable del servei de neteja. A la plantilla de personal de Brg Progrés SLU

Resolució Llista definitiva admesos

Tornar