LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I NO ADMESOS AL PROCÉS DE SELECCIÓ DE RESPONSABLE DEL SERVEI DE NETEJA

Es publica la llista provisional d’admesos i no admesos al procés de selecció per a cobrir, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, una plaça de personal laboral temporal com a responsable del servei de neteja. A la plantilla de personal de Brg Progrés SLU.

Resolució Llista provisional admesos i no admesos

Tornar