PROCÉS DE SELECCIÓ DE UNA PLAÇA DE RESPONSABLE DEL SERVEI DE NETEJA

Amb data 24 d’agost de 2021 s'han publicat al BOPB les Bases i la Convocatòria per a cobrir, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, una plaça de personal laboral temporal com a responsable del servei de neteja. A la plantilla de personal de Brg Progrés SLU.

Les sol·licituds de participació s'hauran de dirigir a BRG PROGRES, SLU (Pl. Maragall, 1 - de dilluns a divendres, de 10:30 a 14:00 hores i dimecres de 17 a 19:00 hores) en el termini de 20 dies naturals a partir del dia següent a la publicació de l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

 


Data de publicació de l’anunci al BOPB: 24/08/2021

 


Els interessants poden consultar les bases de la convocatòria i la sol·licitud en els següents enllaços:

 


Bases

 

Sol·licitud

Tornar