PROCÉS DE SELECCIÓ 2 PLACES DE PERSONAL FIX I AMPLIACIÓ BORSA NETEJA

Amb data 30 de juliol de 2021 s'han publicat al BOPB les Bases i la Convocatòria per a cobrir 2 places de personal laboral fix de neteja i l’ampliació de la Borsa de treball per cobrir vacants, substitucions o altres necessitats temporals de la plantilla de personal de neteja de Brg Progrés SLU.


Les sol·licituds de participació s'hauran de dirigir a BRG PROGRES, SLU (Pl. Maragall, 1 - de dilluns a divendres, de 10:30 a 14:00 hores i dimecres de 17 a 19:00 hores) en el termini de 20 dies naturals a partir del dia següent a la publicació de l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.Data de publicació de l’anunci al BOPB: 30/07/2021Els interessants poden consultar les bases de la convocatòria i la sol·licitud en els següents enllaços:Bases


Sol·licitud

Tornar