RESUM DE L’ACTA FINAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PLAÇA D'ADMINISTRATIU

PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU/IVA. PER CONCURS OPOSICIÓ A BRG PROGRES, SLU.


PUBLICACIÓ AL BOPB EL 11/08/2020


Resum de l’acta final del procés de selecció

Tornar