FINALITZACIÓ, APROVACIÓ I RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ NETEJADOR/A

FINALITZACIÓ, APROVACIÓ I RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PLACA DE PERSONAL FIXA DE NETEJADOR/A I FORMACIÓ DUNA BORSA DE TREBALL, A LA SOCIETAT BRG PROGRES, SLU. FEBRER 2020.

 

Procés de selecció d’una placa de personal fixa de netejador/a i formació duna borsa de

treball, a la societat BRG Progres, SLU. Febrer 2020.

 

Publicació al BOPB en data 27 de febrer de 2020

 

Extracte de la resolució de Presidenta de BRG Progres, SLU, numero 19/2020, de data 13 de juliol, sobre la finalització, aprovació i resultat del procés de selecció.

 

Acte del tribunal de selecció corresponent a la prova de català prevista a la base 8 de les bases reguladores d’aquests procés.

 

Resultat de la prova de català

 

1             39409861M          NO PRESENTAT

2             39365171G          APTE

3             24445775H          NO PRESENTAT

4             45883635S          APTE

5             11953400R          NO APTE

6             77732586S          NO PRESENTAT

7             53083427W         NO APTE

Son set (7), persones relacionades.

 

La llista dadmesos a realitzar les proves practiques i teòriques es va reduir a 13 persones. En data 7 de juliol es van realitzar aquestes a lEP. Santa Eulalia de Berga.

De les tretze (13) persones convocades van assistir dotze (12).

 

De les persones convocades deu (10), va superar les proves. A continuació es relaciona els resultats:

 

DNI                         PUNTUACIO          LLOC OBTINGUT                 QUALIFICACIO

77746286F                18,70                                 1                               ADMESA

39365171G                  16,70                                  2                               ADMESA

39369422T                  16,50                                  3                               ADMESA

77735107Y                  16,20                                  4                               ADMESA

47107769C                  16,10                                  5                               ADMESA

52519520D                  14,70                                  6                               ADMESA

45883635S                  14,10                                  7                               ADMESA

Y7400835R                  10,60                                  8                               ADMESA

Y6911603W                 10,10                                  9                               ADMES

Y5365969Z                  10,00                                10                               ADMESA

Y6660230L                    9,60                                11                               NO ADMESA

Y6660230L                    9,50                                12                               NO ADMESA

Y6911293Z             NO PRESENTADA                  -------                            NO ADMESA

 

La persona, amb DNI 77746286F , que consta en el primer lloc serà la proposada a ocupar la plaça fixa objecte de la convocatòria.

 

La resta de persones que consten com ADMESOS, passarà a formar part de la borsa de treball de BRG Progres, llevat que manifestin la seva voluntat de no formar-ne part.

 

Berga 13 de juliol de 2020

Tornar