RESTABLIMENT DELS TERMINIS DEL PROCESSOS DE SELECCIÓ SUSPESOS PEL COVID-19

Amb data 01/06/2020 es restableixen els terminis de processos de selecció de personal endegats i suspesos a causa de la situació d’estat d’Alarma decreta per la situació sanitària del Covid19.

 

Es reinicia el termini per a la presentació de sol·licituds per prendre part en el processos de selecció pel procediment de concurs-oposició, per la plaça de netejador/a i la borsa i formació de borsa de treball, pel dies que faltava pel termini corresponent a partir el dia 1 de juny de 2020. S’ha d’ampliar el termini previst en cinc dies fins el dia 5 de juny de 2020.

 

Es reinicia el termini per a la presentació de sol·licituds per prendre part en el processos de selecció pel procediment de concurs-oposició, per la plaça d’auxiliar administratiu/va, pel dies que faltava pel termini corresponent a partir el dia 1 de juny de 2020. S’ha d’ampliar el termini previst en tretze dies fins el 13 de juny.

 

Resolució

Tornar