AMPLIACIÓ DE LA BORSA PER COBRIR TEMPORALMENT LLOCS DE TREBALL DEL SERVEI DE NETEJA

Dilluns dia 16 d’abril de 2018 s’ha publicat al BOPB les bases i convocatòria per a l’ampliació d'una borsa de treball de treballadors/es temporals pel servei de neteja.

 La borsa de treball de neteja de BRG Progres, SLU, societat municipal, té com objecte disposar de persones candidates a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants i substitucions necessaris per a la prestació del servei de neteja, en tant no es produeixi la seva cobertura pels procediments de provisió i selecció definitius establerts, o la reincorporació dels seus titulars.

 Les sol·licituds de participació s'hauran de dirigir a BRG PROGRES, SLU (Pl. Maragall, 1 - de dilluns a divendres, de 10 a 14:00 hores i dimecres de 17 a 19:00 hores) en el termini de quinze dies hàbils a partir del dia següent a la publicació de l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.


Data de publicació de l’anunci al BOPB: 16/04/2018


Els interessants poden consultar les bases de la convocatòria al següent enllaç:

Bases

Sol·licitud Tornar