BORSA PER COBRIR TEMPORALMENT LLOCS DE TREBALL DEL SERVEI DE NETEJA

Divendres dia 10 de març de 2017 es va publicar al BOPB la convocatòria 4/2017 d’implantació d'una borsa de treball, les seves bases i la convocatòria del procés de selecció de persones candidates a cobrir, en regim de contractació laboral temporal, els llocs de treball de netejador/a vacants i substitucions a la plantilla.

 

La borsa de treball de neteja de BRG Progres, SLU, societat municipal, te com objecte disposar de persones candidates per a cobrir, en regim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants i substitucions necessaris per a la prestació dels serveis de neteja, en tant no es produeixi la seva cobertura pels procediments de provisió i selecció definitius establerts, o la reincorporació dels seus titulars.

 

Les sol·licituds de participació s'hauran de dirigir a BRG PROGRES, SLU (Pl. Maragall, 1 - de dilluns a divendres, de 10 a 14:00 hores i dimecres de 17 a 19:00 hores) en el termini de quinze dies naturals a partir del dia següent a la publicació de l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.


Data de publicació de l’anunci al BOPB: 10/03/2017


Els interessants poden consultar les bases de la convocatòria al següent enllaç:


Bases

Sol·licitud

Tornar