Contracte d'obres per a l'adequació del sistema de ventilació de l'aparcament del Mercat Municipal de Berga.

Amb data 8 de novembre de 2016 es publica l'anunci sobre el contracte d'obres per a l'adequació del sistema de ventilació de l'aparcament del Mercat Municipal de Berga.

 

Oficines de contacte i informació:

BRG, Progres SLU, societat municipal
Plaça Maragall 1
Berga (08600)
938222073.
brg@brgprogres.cat.
www.brgprogres.cat i www.ajberga.cat

 

Termini presentació ofertes:

13 dies natural des de l'endemà publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

 

Pressupost base de licitació:

Import base 58.987,83.- EUR. IVA 21% 12.387,44.- EUR Import total 71.387,44.- EUR

 

Anunci BOPB 08/11/2016

Anunci BOPB 10/11/2016 d'esmena d'error material

Projecte

Plec de clàusules administratives particulars

 

Tornar