ES PUBLICA L'ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ D'ARQUITECTE/A TÈCNIC

Amb data 22 de gener de 2016, es reuneix el Tribunal de Selecció del procés de selecció 02/2015 per cobrir una plaça d'arquitecte/a tècnic, que després de realitzar les probes pertinents emet la següent acta.

 

Acta Selecció

 

Tornar