ES PUBLICA L'ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ DE VIGILANT DE ZONA BLAVA

Amb data 4 de novembre de 2015, es reuneix el Tribunal de Selecció del procés de selecció 01/2015 per cobrir una baixa temporal existent de vigilant de la zona blava, que després de realitzar les probes perninents emet la següent acta.

Acta Selecció

Tornar