PUBLICACIONS PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR UNA BAIXA TEMPORAL DE VIGILANT

Es publica la llista de persones admeses al procés de selecció 01/2015 per a cobrir una baixa temporal existent de vigilant a la zona blava.

També es convoca a les persones admeses que no han acreditat el requisit de coneixement de llengua catalana per a la realització de la prova de català el proper dimecres dia 4 de novembre de 2015 a les 8 hores 45 minuts a la seu de Brg Progrés SLU, Pl Maragall, 1 de Berga.

També es convoca a les persones admeses per a la realització d'uina entrevista el proper dimecres dia 4 de novembre de 2015 a la seu de Brg Progrés SLU, Pl Maragall, 1 de Berga, a l'hora indicada en el document.

Llistat d'admesos i convocatòria de proves

Tornar