S'OBRE LA CONVOCATÒRIA DEL 2010 PER A LA SOL·LICITUD DE PRESTACIONS PERMANENTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER

Amb data 17 d'abril de 2010 s'obre la convocatòria per a la sol·licitud de Prestacions Permanents per al pagament del lloguer.

Que són?

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial, amb especial atenció a les famílies monoparentals i dones en situació de violència de gènere.
Aquestes prestacions s'atorguen amb caràcter permanent i es mantenen sempre que les persones beneficiàries continuïn reunint els requisits.

A qui estan destinades?

A persones físiques residents a Catalunya que siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge destinat a domicili habitual i permanent.

 

Per més informació consultar a l'apartat de Serveis d'aquesta web o dirigir-vos a les nostres oficines:
Plaça Maragall, 1 de Berga - Telf. 93.822.20.73 - brg@brgprogres.cat
horari: de dilluns a divendres de 2/4 d'11 a 13 h del matí i de dilluns a dijous de 17 a 19 h de la tarda.

Tornar