S'OBRE LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS A L'ADQUISICIÓ D'UN HABITATGE EXISTENT CONCERTAT

Què es considera un habitatge existent concertat?

Es consideren habitatges existents concertats els habitatges següents:

A. Habitatges nous, construïts o en construcció, sobre sòl que segons el planejament urbanístic es destinen a ús residencial però sense qualificació especifica que impliqui la destinació obligatòria a habitatge amb protecció oficial.

B. Habitatges usats no qualificats en cap tipologia de protecció.

 

Per més informació consultar a l'apartat de Serveis d'aquesta web o dirigir-vos a les nostres oficines:

Plaça Maragall, 1 de Berga - Telf. 93.822.20.73 - brg@brgprogres.cat

horari: de dilluns a divendres de 2/4 d'11 a 13 h del matí i de dilluns a dijous de 17 a 19 h de la tarda.

 

 

Tornar