El Nucli Antic de Berga un barri que pateix les conseqüències de molts anys d'oblit i legislacions molt poc estimuladores per a la inversió en el manteniment del patrimoni existent.

El casc antic és l'origen de la Berga moderna i és el pòsit cultural des d'on han sorgit les activitats cíviques i culturals de la ciutat.

Els carrers, carrerons, callissots, calls, places i edificis són els elements que hi donen personalitat urbana, molt coneguda arreu.

El projecte d'actuació preveu, a partir de la situació actual del nucli antic, una sèrie d'actuacions que revitalitzaran l'àrea i permetran pal·liar els dèficits estructurals. Les propostes d'actuació parteixen del potencial d'aquesta àrea, que confereixen singularitat i identitat pròpia per intentar regenerar tot el nucli antic, de manera que esdevingui atractiu per als ciutadans des dels punts de vista d'activitat, habitatge o lleure. Això repercuteix en tots els aspectes socials, econòmics i culturals que actualment presenten mancances.