Data aprovació: 2006-10-17

Data inici obres: 26-02-2007

Data finalització:

Pressupost: 70.867,24€

Tècnic redactor: Lluís Mas Pagerols i Elisenda Martí Valls

Tècnics directors: Lluís Mas Pagerols i Elisenda Martí Valls

Empresa adjudicatària: Construccions Beravi S.L.

Descripció: El projecte contempla la renovació del paviment, de l'enllumenat públic, de la xarxa de clavegueram i xarxa d'aigua.Estat de les obres: Les obres estan en fase de recepció.

Plànols: Veure fotografies

1, 2,
Tornar