Data aprovació: 2006-10-02

Data inici obres: 26-02-2007

Pressupost: 473.981,93 €

Tècnic redactor: C9 PO Aqruitectes, S.L.

Tècnics directors: C9 PO Arquitectes, S.L. i Ramon Palau SolerEmpresa adjudicatària: Construccions i Promocions Queralt, S.L.Descripció: El projecte contempla la renovació total de la pavimentació del carrers, i la nova instal·lació de les xarxes de clavegueram, aigua, hidrants contra incendis i enllumenat públic.

Debat ciutadà: Informe dels tallers de participació ciutadana del 29 de març de 2006. Veure informeEstat de les obres: Pendents de recepció per part de l'Ajuntament

 Plànols:  Veure plànol

Fotos: 1, 2, 3, 4, 5
Tornar