PROCES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA: Dins el marc del projecte d'intervenció integral del Nucli Antic de Berga es va portar a teme un taller participatiu, en el propi mercat, durant els dies 16 i 17 de novembre de 2007. Veure l'informe del taller

Veure plànols estat actual: planta ronda moreta, planta mercat, planta mossèn huch

En aquets moments es disposa d'un avantprojecte de la proposta de rehabilitació:

Vure plànols proposta: planta ronda moreta, planta intermitja_aparcament, planta mossèn huch
Tornar