Aprovació definitiva 14 de març de 2007

Tècnic redactor: GMC PLANS I PROJECTES, S.L.

Dns del Programa d'Intervensió Integral del Nucli Antic de Berga, l'Ajuntament va aprovar definitivament, en data 14 de març de 2007, el Pla de Millora Urbana PMU-02 "Pinsania Sud".

Aquest Pla de Millora Urbana té com a objectiu bàsic la connexió entre els carrers Pinsania i Castellar del Riu. Aquesta connexió és important no solament pel fet de millorar la connexió del nucli antic en relació amb el seu entorn imediat, sinó també perquè acaba de tancar l'anella de circulació que envolta el nucli antic  i dóna sentit als carrers més transitats de la seva jerarquia viària.memòria

plànol de proposta

plànol de conjunt

 


Tornar