Dins del Projecte d'Intervenció Integral del Nucli Antic de Berga s'ha posat en funcionament el projecte "Accions específiques per millorar la participació dels infants, joves i adults immigrants a la dinàmica social i cultural del barri" Aquest projecte consta de diversos programes que gestionen especialistes en la matèria.

1. PROGRAMA DE PREVENCIÓ DEL CONSUM DE DROGUES: matins de 9 a 13 hores de dilluns a divendres.

2. PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ I PREVENCIÓ AMB JOVES (integració de nou vinguts): matins de 9 a 15 hores de dilluns a divendres.

3. PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ ESPORTIVA AMB NENS I JOVES: Dimecres de 10 a 13 hores.

4. PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ DE GENT GRAN: Dimecres de 8 a 12 hores

Aquests serveis es donen a les dependències municipals situades a la Plaça Maragall, 1

 

Per a més informació cal contactar amb la regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de Berga, tel. 93.821.43.33 (Srta. Dúnia)

 
Tornar