Tècnic redactor: Carles Riera Olivella

Debat ciutadà: Informe dels tallers de participació ciutadana del dia 8 de febrer de 2007. Veure informe

Projecte: estat actual: 1, 2proposta
Tornar